RSS

Arhive pe categorii: Saptientia

100 de puncte fierbinți din istoria Bisericii


100 de puncte fierbintiAutor colectiv

Traducere: Ioan Bișog

Editură: Sapientia

An: 2011

Preț: 25 RON

La 12 martie 2000, Papa Ioan Paul al II-lea cerea iertare pentru greşelile făcute de către Biserică şi de către membrii ei de-a lungul celor două mii de ani de existenţă, la câteva zile după ce Comisia Teologică Internaţională publicase, la 7 martie 2000, documentul „Memorie şi reconciliere: Biserica şi greşelile trecutului”. Acest eveniment, survenit cu ocazia Jubileului Anului Sfânt 2000, este de o importanţă majoră în istoria Bisericii, întrucât marile obiecţii aduse creştinismului de astăzi nu mai sunt de ordin filozofic, ci vizează direct istoria acestei instituţii, obiecţii care dezarmează adesea pe orice creştin. Tentaţia de a reduce istoria Bisericii doar la pagini întunecoase, într-o epocă secularizată, este foarte mare. Totuşi, Biserica rămâne slujitoarea unui proiect extraordinar cât priveşte omul şi lumea şi este singura care astăzi poate să-i dea un suflet. Pentru a răspunde unei provocări a timpurilor, Editura „Sapientia” propune cartea „100 de puncte fierbinţi din Istoria Bisericii”, o colecţie de articole adunate de studenţii din cadrul grupului „Résurrection”, care prezintă 100 de subiecte tratate în mod sintetic, cu o cronologie precisă, o apreciere istorică ce ţine cont de ultimele cercetări, cu întrebări care conduc la meditaţie. Cartea a fost tradusă din limba franceză de părintele Ioan Bişog. Primele şase capitole ale cărţii precizează condiţiile şi limitele acestei lucrări. Restul lucrării propune episoade cunoscute şi mai puţin cunoscute, a căror alegere a fost arbitrară. Au fost alese perioade tulburi ale istoriei Bisericii şi probleme delicate. În schimb, afirmaţiile făcute sunt o mărturie curajoasă despre credinţa pe care marii autori o nutresc cu privire la Biserică. Fiecare articol este împărţit în cinci paragrafe: „Datele”, care furnizează datele şi evenimentele esenţiale ale momentului propriu-zis supus analizei; „Evenimentul”, care are drept obiectiv plasarea acestuia în contextul său istoric, descriind liniile de forţă ale derulării sale; „Problematica”, în care este exprimată aprecierea teologică cea mai adecvată problemelor supuse analizei; „Întrebări”, care îi permit cititorului să-şi prelungească meditaţia, stimulându-l la comparaţii extraordinare, şi „Bibliografie”, care oferă cititorului mijlocul de a se informa asupra problemei. Articolele sunt aranjate în ordine cronologică, fiind împărţite în perioade, precum „Originile Bisericii”, „Timpul persecuţiilor”, „Secolul de fier”, „Renaşterea şi Reforma protestantă”, „Timpul revoluţiilor”, „Secolul al XX-lea” etc. Printre temele expuse se enumeră: „De la apostoli la episcopi” (creşterea comunităţilor şi creşterea membrilor ierarhiei odată cu moartea apostolilor: Biserica reprezintă o creştere organică), „Biserica şi sinagoga” (discrepanţa dintre creştinismul timpuriu şi tradiţiile religioase iudaice, cu toate că există o continuitate profundă cu tradiţia Vechiului Testament), „Criza gnostică” (necesitatea unui crez, care să facă explicite afirmaţiile esenţiale ale credinţei şi care să servească pentru evitarea oricărei interpretări reductive), „Prestigiul succesorului lui Petru” (rolul papei în Biserică, principiul petrin al lui Leon cel Mare), „Conciliul împotriva papei” (criza papalităţii în timpul Conciliului de la Konstanz), „Sfârşitul statului pontifical” (înverşunarea Papei Pius al IX-lea în menţinerea puterii sale politice şi scăderea puterii civile a papei), „Începuturile ecumenismului” (impulsul dat de Ioan al XXIII-lea, de Conciliul al II-lea din Vatican şi de Paul al VI-lea efortului de refacere a unităţii Bisericii) etc. Redăm un citat din introducerea cărţii, pentru a înţelege mai bine scopul acestei cărţi: „Echipa Résurrection reia formula care a consacrat-o: 100 puncte tratate în mod sintetic, în general, pe două pagini, cu o cronologie precisă, o apreciere istorică ce ţine cont de ultimele cercetări, întrebări care conduc la meditaţie şi cu o bibliografie la zi. Niciun manual de istorie nu va ajuta să meditaţi şi să promovaţi mai bine o nouă metodă de analiză a trecutului instituţiei fondate de Cristos decât aceste 100 de puncte fierbinţi ale grupului de cercetători”.

 

Etichete:

Tratatul iubirii lui Dumnezeu


Titlu original: Traité de l’amour de Dieu

Traducere: Eduard Ferenț

Editură: Sapientia

An: 2012

Preț: 35+40 RON (aici și aici)

Arcul de timp în care se desfăşoară viaţa sfântului Francisc de Sales (1567-1622) este o perioadă nespus de agitată şi de zbuciumată din aproape toate punctele de vedere: politic, social, economic şi religios. Este o perioadă marcată de puternice contraste: pe de o parte, marea bogăţie şi, pe de altă parte, extrema sărăcie; fidelitate şi trădare; cultură şi analfabetism etc. În acest context, figura autorului apare ca una de acţiune evanghelică a cărei fervoare, ardoare şi dinamism se alimentau din iubirea sinceră faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni, făcând astfel ca şi operele sale, cum este şi acest tratat, să fie tot cărţi de acţiune.

Tratatul este o lucrare profund teologică, prezentându-se simultan ca o operă dogmatică, ascetică şi mistică, care expune, pe de o parte, adevărurile fundamentale ale doctrinei creştine, incluzând şi experienţa proprie a autorului, iar, pe de altă parte, scriind pe hârtie ceea ce, în acelaşi timp, scrie şi în inimă, după cum se exprimă el însuşi.

Acest Tratat al Iubirii lui Dumnezeu nu este o carte destinată doar celor contemplativi, nu este nici exclusiv o carte pur apostolică, ci este mai degrabă un izvor de contemplaţie, este viaţa creştinului desăvârşit, viaţa deplină a Duhului Sfânt în noi, sau, după cum se exprimă însuşi sfântul Francisc, „acest tratat este făcut pentru a ajuta sufletul deja evlavios să înainteze în planul său spiritual”.

Laurenţiu Turbuc

 

Introducere în viața evlavioasă – Sf. Francisc de Sales


Introducere_in_viata_evlavioasaAutor: Sf. Francisc de Sales

Traducere: Eduard Ferenț

Editură: Sapientia

Colecție: Maeștrii spiritualității

An: 2012

Preț: 20 RON

Citat adesea în lucrările de spiritualitate creștină, Sf. Francisc de Sales a rămas multă vreme necunoscut publicului român mai tânăr sau cunoscut doar prin filtrul altor autori. Prin urmare, cartea de față se recomandă de la sine ca o apariție așteptată și demnă de toată aprecierea. Editura promite, totodată, o întreagă serie de autori, fapt ce rămâne a fi confirmat și în anul în curs.

Autorul acestei cărţi este sf. Francisc de Sales (1567-1622), episcop şi Învăţător al Bisericii, pe care liturgia îl comemorează în fiecare an la 24 ianuarie. A fost episcop de Geneva (cu sediul la Annecy), remarcându-se printr-un zel deosebit faţă de sufletele ce i-au fost încredinţate spre păstorire. Cartea a fost tradusă în limba română de către pr. dr. Eduard Ferenţ, profesor emerit de teologie dogmatică la Institutul Teologic Romano-Catolic „Sf. Iosif” din Iaşi.

Acest volum deschide o nouă colecţie – „Maeştri ai spiritualităţii” – pe care Editura „Sapientia” o propune celor interesaţi să cunoască mai bine gândirea şi opera clasicilor spiritualităţii catolice.

În limba română a mai existat o traducere a acestei cărţi, cu numele „Îndrumare la viaţa religioasă, de sfântul Francisc de Sales”, apărută în anul 1930, la Editura „Presa Bună” din Iaşi, dar trecerea anilor a făcut ca această operă să fie puţin cunoscută. În plus, dorinţa multor persoane de a-şi aprofunda credinţa a impus o nouă traducere a acestei opere de referinţă în spiritualitate.

Valoarea acestei cărţi, una dintre cele mai importante din istoria spiritualităţii, este dată de structura solidă a capitolelor, construite pe o doctrină profund dogmatică, îmbogăţită de o fină analiză psihologică şi de imagini familiare sau istorioare educative. Limbajul foarte accesibil şi clar transmite sufletului care-l caută pe Dumnezeu o lumină sigură şi calmă. Cartea a apărut pentru prima oară în anul 1608, de atunci cunoscând numeroase ediţii.

Firul roşu al acestei cărţi este înţelegerea evlaviei sau al devoţiunii, pe care sf. Francisc de Sales o percepe astfel: „Adevărata şi via devoţiune nu este nimic altceva decât o adevărată iubire a lui Dumnezeu; dar, cu toate acestea, nu o iubire oarecare: căci iubirea dumnezeiască, întrucât ne împodobeşte sufletul, se numeşte har, făcându-ne plăcuţi înaintea Maiestăţii Divine; întrucât ne comunică puterea de a săvârşi binele, se numeşte caritate; dar când ea a ajuns până la treapta perfecţiunii, făcându-ne nu numai să lucrăm binele, ci şi să-l săvârşim cu grijă, frecvent şi prompt, atunci se numeşte devoţiune”.

Cartea conţine cinci părţi, care se constituie în tot atâtea etape de dezvoltare a credinţei proprii şi de armonizare a propriei vieţi cu exigenţele pe care le ridică procesul cunoaşterii lui Dumnezeu.

Cartea este adresată tuturor celor care vor să înţeleagă mai bine ce este evlavia în viaţa de credinţă şi de cunoaştere personală a lui Dumnezeu. Potrivit părintelui Ferenţ, traducătorul cărţii, „cartea de faţă poate fi pentru fiecare cititor un vademecum, un adevărat îndrumar pe drumul reînnoirii noastre umane şi creştine”.

 

Etichete: ,

 
%d blogeri au apreciat: